Välkommen till Rivtjänst Bo Nilsson AB

Grävning – Dränering – Transport – Lastning – Rivning

hemVi utför allt inom rivningsarbeten och markarbeten såsom grävningar, dräneringar, avloppsanläggningar, infarter och övrig markplanering.

Rivtjänst Bo Nilsson AB i Ludvika transporterar även jord, grus, sten, sand, flis, ved, maskintransporter, skrot och annat gods. Har även kran för timmertransporter.

Vi åtar oss även att hämta grenar, kvistar och löv vid tomt- och parkstädningar.

Vi satsar mycket på utbildningar och är därför hela tiden uppdaterade. Våra transporter är säkra och miljömedvetna och vi är diplomerade för små avlopp.

Välkommen att kontakta oss vid förfrågningar.

Rivtjänst i Ludvika utför:

  • Rivningar
  • Markarbeten
  • Grävtjänster
  • Transporter
  • Dräneringar
  • mm

KONTAKT

Rivtjänst Bo Nilsson AB
Gonäsheden 1
771 94 Ludvika

Mobil: 0706-37 52 45
Mobil: 0708-77 79 95
E-post: info@rivtjanst.se