“Lord of the roads”

Rivtjänst Bo Nilsson AB, även kallade ”lords of the roads” då vi transporterar och kör allt möjligt gods såsom jord, grus, sten, flis, ved, timmer och annat.

Vi hämtar även grenar, kvistar och löv vid tomt- och parkstädningar.

Rivtjänst i Ludvika utför:

  • Rivningar
  • Markarbeten
  • Grävtjänster
  • Transporter
  • Dräneringar
  • mm

KONTAKT

Rivtjänst Bo Nilsson AB
Gonäsheden 1
771 94 Ludvika

Mobil: 0706-37 52 45
Mobil: 0708-77 79 95
E-post: info@rivtjanst.se