Rivtjänst

Rivtjänst Bo Nilsson AB i Ludvika utför all typ av mark- och rivningsarbeten.

Vi utför även allt inom grävning såsom avloppsanläggningar, dräneringar, markplanering m m. Vi planerar och gräver även för diken, grunder, infarter och infiltrationer (avlopp) som vi även är diplomerade för.

Vi transporterar jord, grus, sand, sten, ved, flis, maskiner, skrot m m. Har även kran för timmertransporter. Vi åtar oss även att hämta grenar, kvistar och löv vid tomt- och parkstädningar.

Kontakta oss mer för information om rivning och vid frågor om grävning och transporter i Ludvika med omnejd.

Rivtjänst i Ludvika utför:

  • Rivningar
  • Markarbeten
  • Grävtjänster
  • Transporter
  • Dräneringar
  • mm

KONTAKT

Rivtjänst Bo Nilsson AB
Gonäsheden 1
771 94 Ludvika

Mobil: 0706-37 52 45
Mobil: 0708-77 79 95
E-post: info@rivtjanst.se